పాత్రల యొక్క మురికి పోవడానికి ఏదైనా చిట్కా ఉందా?

మనం రోజు రకరకాల పాత్రలను వాడుతూ ఉంటాం. అలాగే అవి మురికి పట్టి ఉంటాయి. వాటిని మనము సబ్బుతో గాని కడుపుతో ఉంటాం. కానీ కొన్ని పాత్రలు మాత్రం మురికి ఏమాత్రం వదలడానికి వీలు లేకుండా ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? దానికి పరిష్కారం తెలుసుకుందాం రండి.


పాత్రల యొక్క మురికి పోవడానికి ఏదైనా చిట్కా ఉందా?

పెనం గాని, మూకుడు గాని వంటి వాటికీ మరకలు పోవాలి అంటే మనం గిన్నెలు కడిగే లిక్విడ్ కి కొద్దిగా వంట సోడా మరియు కొన్ని నీళ్ళు కలిపి రుద్దాలి. ఇలా అయితే మురికి తొందరగా పోతుంది.


మీరు ప్రతి నచ్చినట్టయితే కామెంట్ బాక్స్ లో చెప్పండి. అలాగే మా యొక్క వెబ్ సైట్ ని రోజు దర్శించండి.

Subscribe to Our Newsletter

  • White Facebook Icon

© 2023 by Health Tips.