విరిగిన ఎముకలు త్వరగా నయం కావాలంటే ఏం చేయాలి?

Updated: Nov 3, 2019

ప్రతి రోజు బైకులు కార్లు వాడుతున్నారు. ఎందుకంటే మన దైనందిన జీవితంలో మనకున్న బాధ్యతలు అలాగే మనకున్న పనులకు ఇవి తప్పనిసరి అవుతున్నాయి. కావున అందరూ వీటిని విరివిగా వాడటం అనేది జరుగుతుంది. వీటివల్ల మనకు కొన్నిసార్లు ప్రమాదాలు జరగటం సంభవిస్తున్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో కొంతమందికి ఎముకలు విరగటం అనేది జరుగుతుంది. విరిగిన ఎముకలు అతికించడం లో అనేక రకాల మందులు వాడుతుంటారు. ఆయుర్వేద పద్ధతిలో అత్యంత సులువైన మార్గం, త్వరగా ఎముకలు అతికించే మంచి పరిష్కార మార్గం మీ ముందుకు తీసుకువస్తున్నాము.


విరిగిన ఎముకలు త్వరగా నయం కావాలంటే ఏం చేయాలి?

పరిష్కార మార్గం:

కావలసిన పదార్థాలు:

తెల్ల మర్ది చూర్ణం.


ఉపయోగించు విధానం:

ఈ తెల్ల మర్ది చూర్ణాన్ని ఒక చెంచా తీసుకుని, అరగ్లాసు పాలలో ఈ చూర్ణాన్ని చక్కెర తో కలుపుకొని ప్రతిరోజు తాగుతూ ఉండాలి. ఉదయం పూట అలాగే రాత్రిపూట తాగుతూ ఉండాలి. ఇది అత్యంత సులువైన చక్కని పరిష్కార మార్గం దీనివల్ల 20 రోజులలో విరిగిన ఎముకలు త్వరగా అతుక్కుంటాయి. సాధారణంగా విరిగిన ఎముకలు అతుక్కోవడానికి 45 రోజుల సమయం పడుతుంది.


మీకు ఈ తెల్ల మర్ది చూర్ణం ప్రతి ఒక్క ఆయుర్వేదిక్ షాపులలో దొరుకుతుంది. కాబట్టి మీరు దీన్ని సులభంగా పొందవచ్చు. మీకు మరిన్ని విషయాలు, విశేషాలు కావాలంటే మా వెబ్ సైట్ ను సందర్శించండి. మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాలు తెలియజేయండి.

Subscribe to Our Newsletter

  • White Facebook Icon

© 2023 by Health Tips.